Objectbewaking

Het beveiligen van gebouwen, terreinen & objecten is tegenwoordig een noodzakelijk feit. Zowel overdag als ’s avonds professioneel toezicht op onder andere bezoekers, leveranciers & in-en uitgaande goederen. Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met diefstal, fraude & inbraken. Met objectbeveiliging is de veiligheid van terreinen, gebouwen, bezoekers en personeel gewaarborgd.

Basmans Security beschikt over gecertificeerde beveiligers die in het bezit zijn van zowel EHBO als ook BHV certificaat zodat ze niet alleen in staat zijn zorg te dragen voor de beveiliging maar ook adequaat kunnen handelen wanneer een onveilige situatie zich voordoet of bedrijfsongeval plaatsvindt en de juiste hulpverlening kan worden toegepast. Onze beveiligers kunnen ook als gastheer/vrouw worden ingezet, een visitekaartje naar uw bezoekers.